Ateities lyderiai online dating

Posted by / 21-Oct-2017 11:24

Pokštas dėl paties pokšto, mažai tesusijęs su po jo einančia kalba, įžeidžia auditoriją.

Vis dėl to humoras pakeičia kalbos ritmą, ir tai atgaivina.

Pavyzdžiui: „Vary the Pose and vary the Pitch and don‘t forget the Pause“ (liet. Taip atsirado frazės „viršūnių pasitarimas“, „geležinė uždanga“. Klausimų galia „Reikšmingas klausimas yra kaip kamuolinis žaibas naktį“ – Thomas Jefferson Klausimas priverčia klausytoją sureaguoti, o paprastas sakinys to nedaro.

kaitaliokite pozą, kaitaliokite toną ir nepamirškite pauzių). Kartais tinkamai suformuluotas klausimas trenkia kaip žaibas.

Pabandykite savo posakyje suporuoti antonimus: dabartis – ateitis, pralaimėjimas – pergalė, pradžia – pabaiga ir pan. Pavyzdžiui: „Humanity, not legality, should be our guide“ (liet. Atbalsis yra kokios nors žodžio pasikartojimas frazėje.

Pavyzdžiui: „Dievas padeda tiems, kurie patys padeda sau“ arba „Jums reikia žinoti tik vieną dalyką – pirkėjų poreikius“.

Lyderystė yra dalykas, susijęs su vizija, kryptimi, strategija, strateginėmis sąjungomis; tai yra susiję su visos komandos vystymu. Humes „Čerčilio iškalba, Linkolno tvirtybė: geriausių oratorių sėkmės paslaptys“, kur autorius aprašo dvidešimt vieną geros kalbos paslaptį. Pauzė prikausto auditorijos dėmesį, didina klausytojų lūkesčius ir sustiprina kalbos žodžių įtaigumą.

Vadovas privalo daug laiko skirti komunikacijai, įkvėpimui, paskatinimui bei įgaliojimui, priešingai negu kontrolei, palyginimams bei stebėjimui. Kai atsakinėjate į klausimus, į ilgą pauzę žiūrėkite kaip į saugos diržą, kurį užsisegate prieš pradėdami važiuoti, kaip į apsaugos priemonė nuo galimų apsirikimų.

Pabandykite papasakoti kokią nors istoriją savo koncepcijai sukonkretinti.Pirmoji efektyvaus kalbėjimo taisyklė: Niekada, niekada, niekada nekalbėkite žiūrėdamas žemyn. “ – Alexander Pope Kalbėdami iš teksto, skaitykite jį taip, tarsi jis būtų atspausdintas kaip poetinis tekstas. Pavyzdžiui transformuotas Kennedy‘o inauguracinės kalbos 1961 metais įžangos fragmentas gali būti sakomas taip: Šiandien stebime ne partijos pergalę, o laisvės triumfą, simbolizuojantį ir pabaigą, ir pradžią, reiškiantį ir atsinaujinimą ir pokytį. Išdėstykite savo frazes kaip lyderis ir tada sakydamas kalbą toks ir atrodysite. Posakių galia „Tie žodžiai kaip durklai sminga į mano ausis“ – William Shakespeare Jei norite sukurti stiprų posakį, pasinaudokite CREAM (Contrast – Rhyme – Echo – Alliteration – Metaphor, liet.Kontrastas – Rimas – Atbalsis – Aliteracija – Metafora) metodu.Savo žodžiams sustiprinti atsineškite laikraštį, laišką ar paprastą 8×12 cm kortelę su citata ir ją perskaitykite. Išsirinkite ir pateikite kokią nors garsią įspūdingą citatą – ji sustiprins įspūdį to, ką norite pasakyti. Statistikos galia „Statistika turi kažką sakyti“ – Margaret Thatcher Jei cituojate skaičius, norėdami kažką įrodyti, pirmiausia paklauskite savęs, ko norite: kad jumis patikėtų jūsų kalbos metu, ar kad jūsų klausytojai prisimintų tai, ką pasakėte, bent savaitę?Kad kuo labiau patikėtų jumis, statistinius duomenis skaitykite iš 8×12 cm dydžio kortelės ir pateikite juos tiksliai ir atvirai.

ateities lyderiai online dating-74ateities lyderiai online dating-3ateities lyderiai online dating-1

One thought on “ateities lyderiai online dating”