Dadam ko timga sikti hikoya

Posted by / 25-Jun-2017 14:49

Dadam ko timga sikti hikoya

Uloqda (hikoya)Abdulla Qodiriy Kecha dadamdan so’rab qo’yganim uchun bugun akam ham «kerak emas, borma» degan jekirishini qilmadi. Dadam bilan oyim:— Oyog’ing olti, qo’ling yetti bo’lib qoldiyov! Qashlog’ichni oldim-da, qora qashqqamni yalang’ochlab uyoq-buyog’ini qashlab chiqdim.

Jonivor tipir-tipir qiladi, bosh chayqaydi, yer tepinadi, dum silkitadi...

Endi so’z haligi chavandozning oti to’g’risida boshlandi.— Valadning oti juda ham chopqir-da, — dedi To’g’on aka, — uloqchi bo’Iganingga yarasha shundaqangi oting bo’lsa! Kulgi sababiga tushunmasam-da, men ham ularga qo’shilib kulishdim.— Bodirafrafmi, bodisarsar? Dalaning ko’chasi qishdan boshqa vaqtda suv ko’rmagani uchun ikki gaz keladigan bilq-bilq guppon tuproq, yigirma-o’ttiz uloqchi birdaniga yo’l bosib, qaysi otini choptirib, qaysi Io’killatib boradi.

Ko’chani to’zon qoplagan, kishi kishini tanimaslik holga kelgan.

Anchagina o’ylab turganimdan keyin, akamning yugan uchun asrab qo’ygan qayishi esimga tushib, sekingina yerto’ladan haligi qayishni olib chiqib, umuldiriq yasadim.

Endi toycham juda ham gijinglab, xuddi to’ralarnikidek bo’lib ketdi.

Lekin umuldirig’ining yo’qligi biroz ko’nglimni g’ash qildi.O’zimiz ham yoshlikda ovchilikning ko‘chasidan o‘tgan edik-da... Bir kun obdan to‘ydirib, qaytish chog‘imda sanab qarasam, burama shoxli serkam yo‘q. Shamoldan berkinib, katta tosh panasida o‘tirganimda qulog‘imga “ba-a-a” degan mungli ovoz eshitilganday bo‘luvdi-ya! Voqeani eshitgan dadam besh-o‘n kun dalaga chiqarmay qo‘ydi. Qo‘shnimiz Sa’dulla akaning qo‘y-echkilarini ko‘pincha qo‘shib boqib kelardim. Bir og‘izli miltig‘i bor.– Miltig‘ingizni berib tursangiz, sizniyam mollaringizni har kuni boqib kelaveraman, – dedim qo‘shnimizni xoli uchratib. Qish qahri kuchayib, chorva ozuqasining tugayotganini ko‘rgan dadam ko‘nibdi.Sinchiklab borib, izini topdim: serka tisarila-tisarila birdan g‘oyib bo‘libdi. ” O’pkamni qo‘ltiqlagancha “Toshbuloq”qa o‘tib bordim. Qarasam, katta baqaterak panasida ulkan gavdali, ko‘kimtir tusli bo‘ri serkaning qornini yorib, ichki a’zolarini yeyapti. Sa’dulla aka har kuni ikki dona o‘q o‘qlab beradi, men ikki xonadonning chorvasini haydab jo‘nayman.– Yaylovga yetgach, osmonga qarab bir otasan, tushda ham shunday qilasan, – deb tushuntirgan edi Sa’dulla aka. Ovga rozi bo‘ldi-yu, qulog‘imga tayinlab qo‘yardi dadam: “Tag‘in butunlay berilib ketma, o‘g‘lim.— dedi haligi yigit va to’zumsizlandi: — Qani, ildamroq yuringlar! Biroz borgach, bizning otimizning oyog’i bilan chavandoz yigitning sabri tugadi shekilli, otiga birdan shartillatib qamchi berdi va qushdek uchib ketdi.Biz, faqat uning: «Men tezroq boray», — degan so’zini eshitib qoldik. Shu vaqt nima uchundir hamma birdan sharaqlab kulib yubordi. Akamlar samovarchiga palov damlab qo’yish uchun o’zaro pul yig’ib berishgandan keyin, biz yana yo’lga tushdik.

dadam ko timga sikti hikoya-39dadam ko timga sikti hikoya-18dadam ko timga sikti hikoya-81

Shuning bilan mening ko’nglimga: «Xudo xohlasa kelasi yilga bir uloqlar chopayki, hamma meni: «Turg’un chavandoz», deb atasin degan orzular tushadi.

One thought on “dadam ko timga sikti hikoya”