Motywy literackie online dating

Posted by / 17-Dec-2017 05:35

Motyw idealizmu - Rzecki to idealista polityczny, Wokulski - idealista miłości, a Ochocki - idealista nauki.Motyw ten pojawia się w innych pozycjach literackich.Motyw samotności pojawia się między innymi w: "Makbecie" Williama Szekspira, "Hamlecie" Williama Szekspira, "Romantyczności" Adama Mickiewicza, "Glorii victis" Elizy Orzeszkowej, "Nie - boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.Motyw kobiety - Izabela to kobieta sztuczna, pusta wewnętrznie, arystokratka o niskim poziomie moralnym (podobnie jak Ewelina Janocka). Prezesowa Zasławska z kolei to wzór gospodyni, jest życzliwa i serdeczna. Należą do nich między innymi: "Biblia" (w Starym Testamencie: Ewa - pierwsza kobieta, w Nowym Testamencie: Maria - matka Boga, kobieta wybrana), "Mitologia" (Hera - kobieta - władczyni, Demeter - gospodyni całej ziemi, Helena - wzór urody itp.), "Makbet" i "Hamlet" Williama Szekspira, "Skąpiec" Moliera (kobieta uzależniona od mężczyzny), "Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza (kobieta próżna - Starościna Gadulska), "Nie - boska komedia" Zygmunta Krasińskiego (Maria - kobieta nieszczęśliwa w małżeństwie), "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, "Chłopi" Władysława Reymonta, "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej.Motyw retrospekcji, powrotu do przeszłości - "Pamiętnik starego subiekta" zawiera liczne wspomnienia.Rzecki pisze o swej młodości, praktyce w sklepie Mincla, patriotycznej walce.Motyw społeczny - biedota Powiśla a bogata arystokracja.Motyw ów przeplata się w wielu utworach, między innymi w: "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego (chłopi w Nawłoci, mniejszość żydowska w Warszawie, robotnicy a żywot szlachty) czy w "Ludziach bezdomnych" tegoż samego autora.

Samotność tę pogłębia nieodwzajemniona miłość do Izabeli. Jego życie koncentruje się wyłącznie na sklepie i życiu Stanisława.Idealizuje ją, dlatego bolesne staje się rozczarowanie bohatera, kiedy poznaje prawdziwe oblicze arystokratki.Motyw cierpienia pojawia się między innymi w: "Makbecie" Williama Szekspira, "Hamlecie" Williama Szekspira, "Trenach" Jana Kochanowskiego, "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, "Zbrodni i karze" Fiodora Dostojewskiego, "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, "Granicy" Zofii Nałkowskiej, "Kartotece" Tadeusza Różewicza.Wybrankę zdobywa jak pozytywista, a kocha jak romantyk.Warto wymienić inne pozycje literackie, w których pojawia się ów motyw: "Mitologia" (choćby spór o Helenę), "Romeo i Julia" Williama Szekspira (spór rodowy), "Świętoszek" Moliera (kłótnia rodzinna), "Romantyczność" Adama Mickiewicza (spór pokoleniowy).

motywy literackie online dating-58motywy literackie online dating-9motywy literackie online dating-1